Cercetari privind proiectarea si realizarea unei platforme logistice virtuale pentru structurarea logisticilor integrate in Romania


Acronim: TERITRANS

Consortiu: Universitatea Politehnica Bucuresti -Centrul de Cercetare-Proiectare si Consulting in Transporturi; AGIR

Director: Dr.ing. Mihai Mihaita

Data inceput: 2004-11-15

Data sfarsit: 2006-09-15

Calitate: partener